Pune umărul

Despre Noi

Inițiativa civică PUNE UMĂRUL a fost lansată în toamna anului 2012 și are drept scop încurajarea cetățenilor să devină membri activi ai comunității în care locuiesc și să înțeleagă procesul de luare a deciziilor la nivel local.

image-1

Scopul pe termen lung al programului este crearea unei rețele naționale de activiști care cunosc prioritățile cetățenilor. Ei se pot uni la nivel raional sau chiar național pentru a soluționa problemele care îi afectează.

Activiștii beneficiază de asistență din partea a trei organizatori civici PUNE UMĂRUL, care oferă grupurilor locale asistență pentru a soluționa problemele identificate.

Grupurile de inițiativă mobilizează cetățenii interesați de soluționarea problemelor locale. Ei organizează acțiuni colective și stabilesc parteneriate cu reprezentanții administrației publice locale.

image-2

CE FAC ACTIVIȘTII LA EI ÎN LOCALITATE?

Activiștii merg din ușă în ușă, distribuie chestionare și discută cu locuitorii pentru a identifica problemele care îi afectează în viața de zi cu zi. După ce identifică problema prioritară, elaborează o strategie de comunicare cu autoritățile pentru a le informa despre problema identificată și a solicita implicarea acestora în soluționarea ei. Activiștii scriu petiții adresate responsabililor de soluționarea problemei identificate, merg la ședințele consiliului local, organizează ședințe publice cu factorii de decizie și pe tot parcursul activității comunică cu cetățenii pentru a-i informa despre progresele obținute.

Ca rezultat, comunitatea începe să lucreze împreună pentru îmbunătățirea condițiilor de trai în localitate și crearea unui dialog continuu între autorități și cetățeni.

Localitățile în care sunt grupuri de inițiativă PUNE UMĂRUL:

image-3

Dacă te confrunți cu o problemă comunitară în localitatea ta și vrei să participi la soluționarea ei, alătură-te inițiativei civice PUNE UMĂRUL.