Edineţ | Pune umărul

Edineţ

Oraşul Edineţ, raionul Edineţ

15 520 locuitori

Gunoiștea din preajma terenului de joacă pentru copii din apropierea blocurilor de pe str. Independenţei nr. 108, str. Alexandru cel Bun nr. 111 și 113, str. 31 August 1989 nr.2, era un focar de infecții și un pericol pentru sănătatea copiilor și maturilor, iar mirosul neplăcut și câinii vagabonzi inundau curtea. Această problemă a unit locuitorii sectorului, în luna ianuarie 2017, într-un grup de iniţiativă care avea ca scop amenajarea gunoiştii şi restabilirea curăţeniei pe terenul de joacă pentru copii. Membrii grupului de iniţiativă EDINEŢ PUNE UMĂRUL au adresat o petiţie primarului or. Edineţ, şi au solicitat o întâlnire la faţa locului cu autorităţile pentru a afla ce au de gând să întreprindă pentru a asigura un mediu sănătos şi sigur copiilor şi maturilor din cartier. Primarul oraşului Edineţ a răspuns la petiţia adresată de grup şi a invitat toţi locuitorii cartierului la o întâlnire la faţa locului. La această întâlnire au fost prezenţi: directorul de la ÎM DPGL-C, directorul Apa-Canal Edineţ, viceprimarul şi primarul din Edineţ. La discuţia organizată de primar grupul de iniţiativă a primit promisiunile aşteptate şi împreună cu autorităţile a elaborat un deviz de cheltuieli pentru amenajarea platformei de colectare a deşeurilor. În iunie 2017 platforma a fost instalată iar curăţenia din cartier este restabilită. Paralel cu problema amenajării platformei pentru deseuri, membrii grupului au comunicat cu autorităţile şi au obţinut schimbarea ţevilor defectate din subsolul blocului de pe str. Independenţei. La moment grupul de iniţiativă lucrează asupra soluţionării altor probleme din comunitate.

Rezultatele obținute: Amenajarea gunoiştii amplasată în curtea blocurilor alături de terenul de joacă pentru copiii

Schimbarea ţevilor din subsolul blocului de pe str. Independenţei

Problema abordată la moment: Amenajarea curţii blocurilor locative: iluminarea curţii; reparaţia drumului prin curte; restricţionarea circulaţiei rutiere prin curte

Membrii grupului de inițiativă: Betco Veaceslav, Gadiac Irina, Prisacaru Iurie, Hlopeţchi-Preasca Diana, Buda Maria

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25