Pîrlița | Pune umărul

Pîrlița

Localitatea, Raionul: s. Pîrlița com. Pîrlița, Ungheni

Numărul de locuitori: 4474

Descrierea grupului de inițiativă: 

Grupul de inițiativă Pîrlița Pune Umărul a fost format în luna septembrie 2022 la inițiativa unui grup de cetățeni activi din localitate. În urma unui sondaj a fost identificată problema lipsei sistemului de scurgere a apelor pluviale, grupul a elaborat o petiție și au depus-o la primărie. Primăria a răspuns că nu dispune de mijloace financiare, dar este gata să colaboreze cu grupul pentru a găsi soluții.

Problema abordată la moment: Lipsa sistemului de canalizare.

Rezultatele obținute: Membrii grupului au stabilit un dialog cu autoritățile locale pentru a rezolva problema lipsei apelor pluviale.

Membrii grupului de inițiativă: Grosu Veaceslav, Iucal Antolie, Uscatu Viorel, Fuștei Valeriu, Moșneagă Alexandru

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Mihai Goian,

tel: 0 (68) 998301;

email: mgoian@ndi.org