Basarabeasca | Pune umărul

Basarabeasca

Orașul Basarabeasca, Raionul Basarabeasca

8 471 locuitori

Grupul de inițiativă Basarabeasca PUNE UMĂRUL a fost format din activiștii tineri ai organizației „Feed-Back” în iarna anului 2018. Aceștia dedicau mai mult timp problemelor locale și soluționării lor, iar prin programul PUNE UMĂRUL au abordat mai multe probleme în mod organizat.

În 2017 au abordat problema lipsei urnelor de gunoi la stațiile de așteptare a transportului public, însă autoritățile nu au oferit ajutorul promis și tinerii nu au reușit să le instaleze de sine stătător. Astfel, membrii grupului au scris o petiție și au colectat 332 de semnături pentru aceasta, pe care au înregistrat-o la primărie. Răspunsul a fost pozitiv și autoritățile vor prelua urnele de gunoi și le vor instala la stații. Urmează să aibă loc o ședință de lucru în care se vor decide detaliile.

În același timp, membrii grupului au decis să abordeze pe larg problemele tinerilor din localitate și au cercetat aspectele ce țin de lipsa serviciilor pentru tineri. Astfel au elaborat un document în care se descriu problemele, cauzele și efectele acestora, precum și recomandări de a soluționa aceste probleme.

Documentul va fi prezentat autorităților și împreună cu grupul, se vor identifica soluțiile reale pentru problemele identificate.

Problemele la care s-a lucrat:

  • Lipsa urnelor de gunoi la stațiile de autobuz
  • Lipsa serviciilor pentru tineri în localitate

Membrii grupului de iniţiativă: Pavel Iovcev, Iulia Codița

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +tel: 0 (60) 599921