Cotihana | Pune umărul

Cotihana

Cotihana, colectare semnaturi pentru petitie

Satul Cotihana, Raionul Cahul

1 317 locuitori

Grupul de iniţiativă COTIHANA PUNE UMĂRUL şi-a început activitatea în februarie 2014. Grupul este format din locuitori din partea de vest a satului Cotihana care sunt deranjaţi de faptul că nu sunt conectaţi la apeduct. După ce s-a aflat că este bugetul local nu poate acoperi cheltuielile pentru soluționarea acestei probleme, grupul a solicitat ca primăria or. Cahul să depună un proiect la ADR Sud. Ulterior a fost elaborat un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic, iar grupul monitorizează ca acesta să fie implementat.

În aprilie 2016, prin discuţii cu membrii echipei de fotbal şi alţi tineri din localitate a fost identificată problema lipsei unui teren amenajat de minifotbal, volei şi baschet. Deşi acest teren exista, el nu mai era funcţional de peste 20 de ani. Membrii grupului de iniţiativă au identificat elementele necesare și au obţinut de la Fondul pentru Tineri Cahul, plase şi câte două mingi pentru terenurile de volei, fotbal şi baschet. Primăria a contribuit la nivelarea terenului, a oferit scânduri, vopsea pentru amenajarea scaunelor. Membrii grupului împreună cu locuitorii satului au lucrat la salubrizarea zonei, la vopsirea şi instalarea elementelor care lipseau pe acest teren. În final comunitatea a obţinut un teren amenajat, care a fost uitat timp de 20 de ani.

După acest success, membrii grupului de iniţiativă din Cotihana, au decis să abordeze şi alte probleme din comunitate. În luna august, 2016 ei au discutat cu locuitorii din Cotihana şi au aflat că oamenii sunt deranjaţi de: podul avariat de lângă lacul din centrul satului; aspectul şi mirosul urât al lacului; drumurile stricate. La 7 noiembrie 2016, grupul de iniţiativă a organizat o ședință cu primarul or. Cahul pentru a identifica soluții pentru aceste probleme. Au stabilit împreună un plan de acţiuni pentru 2017, astfel încât aceste probleme să fie rezolvate.

Lacul din centrul satului a fost curățit și mirosul neplăcut a dispărut, iar în continuare se lucrează la amenajarea lacului și înlăturarea defectelor din preajmă. Ce ține de problema drumurilor proaste, drumul de acces în sat a fost reparat, iar pentru cel spre cimitir urmează să se găsească resurse financiare.

În septembrie 2018, podul a fost înlocuit cu unul nou, s-au contruit drumurile de acces, trotuare. S-au instalat balustrade, indicatoare și s-au aplicat marcajele de rigoare. Doar aceste lucrări au costat administrația municipiului Cahul cca 2.2 milioane de lei.

Membrii grupului au informat locuitorii satului printr-un ziar, despre pașii întreprinși și rezultatele obținute. În continuare aceștia planifică efectuarea unui sondaj pentru a identifica cele mai importante probleme.

Probleme la care s-a lucrat:

  • Lipsa unui teren de sport amanajat în localitate
  • Aspectul și mirosul urât al lacului din centru satului
  • Podul din central satului avariat

Rezultatele obținute:

  • Primăria oraşului Cahul a depus un concept de proiect la ADR Sud care este la faza finală a elaborării studiului de fezabilitate
  • Amenajarea unui teren de sport în localitate
  • Reparația drumului de acces în localitate
  • Curățarea și amenajarea lacului din centru satului
  • Construcția unui nou pod din centrul satului

Problema abordată la moment:

  • Lipsa apeductului în partea de vest a satului Cotihana
  • Drumurile stricate

Membrii grupului de inițiativă: Musteaţă Valeriu, Ana Marin, Cristina Unguru, Petruţi Ludmila.

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Oleg Ivancioglo, tel: 0 (60) 599921, email: olegivancioglo@gmail.com