Măcărești | Pune umărul

Măcărești

Localitatea, Raionul: Măcărești, Ungheni

Numărul de locuitori: 3 772

Descrierea grupului de inițiativă: 

Grupul de inițiativă Măcărești Pune Umărul a fost format în luna octombrie 2021. Membrii grupului sunt tineri în general care se implică civic de mai mult timp în localitate. În urma unui sondaj, au identificat principalele probleme ale locuitorilor comunei. La moment, grupul se ocupă cu rezolvarea problemei deșeurilor menajere. Membrii grupului, au efectuat un studiu și au aflat părerea locuitorilor și au avut întâlniri cu autoritățile pentru a prezenta rezultatele studiului. În baza acestui studiu, dar și a modelului elaborat de primarii din Lunca Prutului, în comună va fi pornit un serviciu de gestionare a deșeurilor.

Rezultatele obținute: Primăria a contractat AVE Ungheni pentru a colecta gunoiul, tractorul primăriei adună gunoiul, serviciul va fi direcționat spre întreprinderea municipală locală din luna martie. Costul va fi de 20 lei de persoană.

Problema abordată la moment: Managmentul deșeurilor menajere

Membrii grupului de inițiativă: Alina Zibrițchi, Dumitru Stoica, Dana Angheluș, Vasile Vrabie, Milena Pântea, Felicia Ghiuzan, Ciobanu Mihai

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Mihai Goian,

tel: 0 (68) 998301 ;

email: mgoian@ndi.org