Orhei | Pune umărul

Orhei

Orhei

Orhei, Raionul Orhei

21 065 locuitori

În Orhei au fost create trei grupuri de inițiativă care abordează probleme din diferite sectoare ale orașului.

Grupul de inițiativă SLOBOZIA DOAMNEI PUNE UMĂRUL din Orhei și-a început activitatea în iunie 2014, când mai mulți cetățeni activi au decis să constituie un grup al locuitorilor cu inițiativă care doresc soluționarea problemelor comunitare.

Ei au mers din casă în casă, au discutat cu mai mult de 150 de locuitori de pe 6 străzi și au aflat că cea mai stringentă problemă este lipsa iluminării stradale. Deși fiecare persoană plătea lunar doi lei, străzile nu au fost niciodată iluminate.

Pentru a soluționa problema, membrii grupului au scris o petiție primarului și șefului servicii publice, prin care au solicitat să fie stabilit un termen pentru soluționarea problemei. Pentru că autoritățile locale au dat un răspuns foarte vag, grupul a solicitat mai multe audiențe cu primarul, au organizat adunări în sector și au informat oamenii despre rezultate. După 6 luni de presiune asupra autorităților locale, grupul a reușit să obțină iluminarea celor 6 străzi.

Grupul de inițiativă a decis să continuie activitatea și să identifice o problemă nouă a locuitorilor din cartier. Ei au discutat cu aproximativ 100 de oameni și au aflat că majoritatea sunt afectați de lipsa unui teren de joacă și trecerea mașinilor de tonaj mare spre cariera de piatră. Membrii grupului au avut mai multe întâlniri cu vice-primarul şi consilierul local care le-au promis că vor soluționa aceaste probleme pînă la finele anului 2016. Pentru a avea un răspuns oficial, membrii grupului au au colectat mai mult de 200 semnături și au înregistrat petiția. În petiție grupul a solicitat stabilirea unor termene exacte pentru amenajarea terenului de joacă și instalarea indicatorului rutier care va interzice traversarea străzii de către mașinile de tonaj mare. Autoritățile au răspuns că vor instala indicatoarele solicitate, iar referitor la terenuri de joacă există un plan de amanajare a mai multor terenuri în diferite sectoare din Orhei.

 

Grupul de inițiativă LUPOAICA PUNE UMĂRUL și-a început activitatea în ianuarie 2015, când locuitorii de pe strada Troșceanskii din cartierul Lupoaica au decis să-și rezolve problemele care îi afectează.

În cadrul unei adunări de cartier, mai mult de 70 de familii au spus că cel mai mult îi deranjează starea deplorabilă a drumului după instalarea sistemului de canalizare. Ei au adresat o petiție primarului și l-au invitat la o adunare cu toți locuitorii din cartierul Lupoaica. La adunare, primarul le-a a răspuns că va rezolva problema dar nu a stabilit un termen exact. Răspunsul la petiție de asemenea a fost foarte vag. Membrii grupului de inițiativă au organizat întâlniri repetate cu primarul orașului, șeful întreprinderii orășenești Apă Canal și agentul economic care a efectuat lucrările de canalizare. Ei au cerut contractul de prestare a serviciilor încheiat între primărie și agentul economic și au adresat petiții repetate autorităților prin care au solicitat stabilirea exactă a responsabililor și a termenlor de executare a lucrărilor. Pentru că autoritățile locale evitau să dea un răspuns clar, activiștii au vorbit cu reporterii de la ziarul și televiziunea locală pentru a informa publicul larg despre acțiunile primăriei. Ca urmare a presiunii grupului, și presei locale, autoritățile au încheiat un contract nou cu agentul economic responsabil care, în perioada iunie –iulie 2015, a reparat toate cele 6 străzi indicate în contract.

După soluționarea cu success a primei probleme, grupul a devenit cunoscut în sector, a căpătat încredere în forțele proprii și a decis să continuie activitatea. Locuitorii de pe strada Serghei Lazo s-au adresat grupului pentru a soluționa problema lipsei trotuarelor și a iluminării stradale. Membrii grupului au adresat petiții autorităților, le-au invitat în sector și au organizat întâlniri pentru a afla cum și când acestea vor rezolva problemele locuitorilor de pe strada Serghei Lazo.

În luna septembrie 2015, autoritățile locale au instalat trotuare și stâlpi de iluminare stradală pe str. Serghei Lazo.

Membrii grupului au continuat activitatea și au discutat cu aproximativ 100 de persoane care au menționat că cel mai mult îi deranjează siguranţa pietonilor  în timpul traversării străzii Serghei Lazo (stația terminus) şi starea deplorabilă a stației de transport public. Pentru că lipsa indicatoarelor și marcajelor rutiere de la stația terminus pune zilnic în pericol viața pietonilor, grupul de inițiativă a adresat o petiție primarului prin care a solicitat instalarea cît mai urgentă a acestora. Suplimentar, ei s-au întîlnit cu vice-primarul, șeful întreprinderii comunale și consilierul local care le-au promis că vor instala un indicator și marcaj rutier o dată cu reparația stației de transport. Pentru a soluționa problema reparației stației de transport, grupul a participat la concursul de proiecte de dezvoltare locală ”Bugetarea participativă” lansat de organizația Buna Guvernare prin Rețeaua Partenerilor de dezvoltare Orhei cu proiectul ”Reparația și amenajarea stației terminus”. Ei au elaborat schița și devizul de cheltuieli și pe 15 iulie 2016 au organizat o dezbatere publică unde au prezentat proiectul locuitorilor din cartier care l-au votat. Primăria a alocat 30 mii lei, iar membrii grupului s-au întîlnit și cu agentul economic, proprietarul magazinului din aproprierea stației, și au discutat despre implicarea acestuia în reparația stației. Într-un final, stația terminus de pe str. Serghei Lazo a fost reparată, iar indicatoarele și marcajele rutiere au fost instalate în intersecția sus-numită.

Următoarea problemă identificată în urma chestionării locuitorilor din Lupoaica a fost lipsa unui parc amenajat în sector. Membrii grupului au adresat mai multe petiții autorităților locale, însă de fiecare dată au primit un răspuns negativ. Ultimul răspuns obținut a fost în mai 2017, prin care s-a menționat parcul „Ivanos” pentru care s-au cheltuit resurse bănești considerabile, iar amenajarea parcului din Lupoaica va fi posibilă odată cu acumularea resurselor necesare. Grupul va reveni la autorități în 2018 și va reaminti despre solicitarea cetățenilor din Lupoaica.

 

Grupul de inițiativă de la școala de muzică din  Orhei și-a început activitatea în luna mai 2016. Membrii grupului, cadre didactice și părinți, au aflat prin intermediul chestionarelor că cea mai stringentă problemă este starea deplorabilă a șolii muzicale care nu a fost reparată de mai mult de 50 de ani. Activiștii au înregistrat o petiție, însoțită de 200 de semnături, prin care au solicitat alocarea resurselor financiare. În luna iulie 2015 primăria or. Orhei a alocat 205 mii lei pentru schimbarea ferestrelor și a promis că va analiza posibilitatea de a prevedea resurse financiare în bugetul anului 2017 pentru reparația acoperișului. Membrii grupului așteaptă în continuare alocarea sumei de 205 mii lei care, pînă în present, nu a fost transferată.

Problemele la care s-a lucrat:

 • Lipsa trotuarelor pe str. Serghei Lazo
 • Starea deplorabilă a 6 străzi din cartierul Lupoaica
 • Starea deplorabilă a 6 străzi din sectorul Slobozia Doamnei
 • Lipsa iluminării stradale pe str. Serghei Lazo
 • Starea proastă a stației terminus din cartierul Lupoaica
 • Lipsa indicatoarelor și marcajelor rutiere în interesecția din apropierea stației terminus din Lupoaica
 • Lipsa unui teren de joacă amenajat în Slobozia Doamnei
 • Lipsa indicatoarelor rutiere în Slobozia Doamnei
 • Starea deplorabilă a școlii muzicale

Rezultatele obținute:

 • Reparația a 6 străzi din cartierul Lupoaica
 • Iluminarea a 6 străzi din sectorul Slobozia Doamnei
 • Instalarea trotuarelor pe strada Serghei Lazo
 • Iluminarea străzii Serghei Lazo
 • Reparația stației de așteptare a transportului public (stația terminus) din cartierul Lupoaica
 • Instalarea indicatoarelor și marcajelor rutiere în intersecție din apropierea stației terminus din Lupoaica

Problemele abordate la moment:

La moment în localitate nu activează nici un grup Pune UMĂRUL.

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25