Parcani | Pune umărul

Parcani

Parcani

Comuna Parcani, Raionul Soroca

1 729  locuitori

În luna iunie 2014, prin discuții de la ușă la ușă au fost identificate mai multe probleme care afectau locuitorii satului: starea deplorabilă a drumurilor locale, lipsa sistemului de apeduct şi a iluminării stradale, gunoişti neautorizate şi locuri publice neamenajate. Problemele care au acumulat cele mai multe voturi au fost cele legate de condiţiile pentru educaţia copiilor în instituţia preşcolară din localitate: lipsa blocului sanitar în interiorul clădirii, a sistemului centralizat de încălzire, a terenului de joacă la aer liber. În rezultatul comunicării cu autorităţile locale, cetăţenii au aflat că grădiniţa fost inclusă în lista instituţiilor ce vor fi reparate în anul 2015, dar lucrările de amenajare a terenul de joc nu au fost planificate. Atunci membrii grupului au palnificat un proces de comunicare cu autorităţile şi locuitorii satului, au realizat diverse activităţi şi au obţinut ca Primăria să aloce 5000 lei pentru procurarea unui element de joc, iar altele 3 să fie amenajate cu suportul agenţilor economici şi a părinţilor.

Către începutul anului şcolar 2014, lucrările de amenajare a ternului de joacă au fost finalizate. Copiii de la grădiniţa din Parcani se bucură de condiţii mai bune, iar cetăţenii au învăţat să comunice eficient cu autorităţile şi comunitatea pentru soluţionarea problemelor locale.

Problemele la care s-a lucrat:

  • Lipsa unui teren de joacă pentru copii la grădinița din sat
  • Gunoiște neamenajată la grădiniță
  • Lipsa serviciului de salubrizare în localitate

Rezultatele obținute:

  • Amenajarea terenului de joacă pentru copiii de la grădiniță
  • Renovarea locului de stocare a deșeurilor aferent grădiniței

Problemele abordate la moment:

La moment în localitate nu activează nici un grup Pune UMĂRUL.

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25