Soroca 2 (Asociația de Coproprietari) | Pune umărul

Soroca 2 (Asociația de Coproprietari)

Orașul Soroca, Raionul Soroca

22 196 locuitori

Grupul de inițiativă SOROCA PUNE UMĂRUL 2 este cel de-al doilea grup din oraș, format la începutul anului 2018, la solicitarea unei Asociații de Coproprietari în Condominiu.

Membrii grupului au comunicat despre problema prioritară, ce ține de nerecunoașterea de către primărie a dreptului de proprietate al ACC 30/42 asupra subsolului imobilului. În acest subsol este amplasată filiala bibliotecii publice, care până în 2016 se afla în gestiunea Consiliului raional Soroca, iar acesta își onora obligațiile de chiriaș. După 2016 biblioteca a trecut în gestiunea Primăriei Soroca, care susține, că subsolul îi aparține şi refuză să semneze contractul şi să achite plata pentru arenda acestei încăperi.

Membrii grupului au adresat petiţii la diferite instituţii care reglementează dreptul de proprietate şi au colectat toate documentele necesare pentru a demonstra faptul că imobilul aparține Asociației cu drept de proprietate și solicită autorităților să respecte contractul de chirie.

După mai multe discuții fără rezultat cu reprezentanții primăriei, locatarii blocului au atacat autorităţile în judecată, care a recunoscut proprietatea asociaţiei asupra subsolului, însă a decis doar sa fie restituită restanţa de puțin peste 4000 de lei de către Consiliul Raional, motivând că primăria nu a semnat contractul de arendă a încăperii. Membrii grupului susțin că Primăria ar fi acumulat datorii de peste 40 000 de lei și sunt decişi să continuie discuţiile cu autorităţile pentru a-şi revendeca drepturile.

Despre acţiunile întreprinse şi rezultatele acestora grupul de inițiativă va informa permanent membrii comunității.

Probleme la care s-a lucrat:

  • Primăria nu recunoaște dreptul de proprietate al ACC asupra subsolului blocului și refuză să achite chiria pentru încăperea bibliotecii din acest subsol.

Rezultatele obținute:

  • Hotărârea instanței de judecată de a încasa o parte din datoriile acumulate de Consiliul Raional.

Problema abordată la moment:

  • Primăria nu recunoaște dreptul de proprietate al ACC asupra subsolului blocului locativ de pe str. Calea Bălţului 76.

Membrii grupului: Petrache Ghenadie, Pşenicinîi Eduard, Grigoraş Vasilisa, Voina Maria

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25