Vărvăreuca | Pune umărul

Vărvăreuca

Localitatea, Raionul: Vărvăreuca, raionul Florești

Numărul de locuitori: 2986 locuitori

Descrierea grupului de inițiativă: 

Grupul de iniţiativă VĂRVĂREUCA PUNE UMĂRUL şi-a început activitatea în septembrie 2021. Grupul este format din persoane activ implicate la nivel local. Pentru a identifica problemele cu care se confruntă populația la nivel local, grupul de inițiativă a elaborat un chestionar și l-a distribuit din ușă în ușă. În urma analizării răspunsurilor a peste 50 persoane sa constatat că problema prioritară cu care se confruntă locuitorii din s. Vărvăreuca este starea deplorabilă a acoperișului grădiniței din localitate. În urma unei discuții cu primarul localității, membrii grupului au constatat deschiderea APL pentru colaborare. Grupul a stabilit că la următoarea ședință vor invita și primarul localității pentru a le spune despre problema identificată mai multe detalii mai și dacă sunt prevăzute surse financiare pentru rezolvarea acestei probleme. Totodată, membrii grupului sunt în proces de elaborare a unui demers către APL, 2 pentru a solicita suport financiar. 

Probleme la care s-a lucrat:

Rezultatele obținute:

Problema abordată la moment: Starea deplorabilă a acoperișului grădiniței din localitate

Membrii grupului de inițiativă: Natalia Grădinaru,Valentina Ciobanu,Ana Bogdanova,Corina Ouș, Elena Rusu, Nina Afteni, Nina Belic, Andreea Burlacu, Capitolina Bruma.

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25