Vertiujeni | Pune umărul

Vertiujeni

Localitatea, Raionul: Vertiujeni, raionul Florești 

Numărul de locuitori: 1800 locuitori

Descrierea grupului de inițiativă: 

Grupul de iniţiativă VERTIUJENI PUNE UMĂRUL şi-a început activitatea în septembrie 2021. Grupul este format din persoane activ implicate la nivel local. Pentru a identifica problemele cu care se confruntă populația la nivel local, grupul de inițiativă a elaborat un chestionar și l-a distribuit din ușă în ușă. În urma analizării răspunsurilor a peste 200 persoane sa constatat că problema prioritară cu care se confruntă locuitorii din s. Vertiujeni, este lipsa unui spațiu de petrecere a timpului liber. Astfel, pentru a pregăti o ulterioară discuție cu autoritățile publice locale, membrii grupului au distribuit în mediul online un alt chestionar care are ca scop consultarea locuitorilor cu privire la ce ar trebui să conțină spațiul de agrement. Astfel, având aceste informații, grupul de inițiativă a organizat o ședință la care a fost invitat și primarul din localitate. În urma prezentării inițiativei, a pașilor parcurși, primarul localității a salutat inițiativa și a dat asigurări că vor fi alocate o parte din resursele financiare necesare pentru amenajarea parcului în s.Vertiujeni, acest lucru a bucurat foarte mult grupul de inițiativă, întrucât inițial ei nu credeau despre eventuala susținere din partea APL. La moment membrii grupului de inițiativă, sunt în așteptarea organizării consiliului local, unde vor veni cu un apel la susținerea ideii de amenajare a unui parc în s.Vertiujeni, ca fiind o necesitate a cetățenilor.

Probleme la care s-a lucrat:

Rezultatele obținute:

Problema abordată la moment: Lipsa unui spațiu de petrecere a timpului liber 

Membrii grupului de inițiativă: Constantin Ohoțchi, Constantin Grajdean,Gabriela Leșanu, Constanța Grosu, Nicoleta Grosu, Eugenia Sîrghii, Andreea Carauș . 

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25