Zaluceni | Pune umărul

Zaluceni

Localitatea, Raionul: Zăluceni, raionul Florești

Numărul de locuitori: 898 locuitori

Descrierea grupului de inițiativă: 

Grupul de iniţiativă ZĂLUCENI PUNE UMĂRUL şi-a început activitatea în septembrie 2021. Grupul este format din persoane activ implicate la nivel local. Pentru a identifica problemele cu care se confruntă populația la nivel local, grupul de inițiativă a elaborat un chestionar și l-a distribuit din ușă în ușă. În urma analizării răspunsurilor a peste 60 persoane sa constatat că problema prioritară cu care se confruntă locuitorii din s. Zăluceni este lipsa unei săli de sport pentru sezonul rece al anului. Astfel, grupul de inițiativă a hotărât să organizeze o discuție cu primarul pentru a putea înțelege dacă au fost întreprinse careva măsuri până la etapa actuală și cum ar putea să se implice grupul de inițiativă întru ameliorarea sau rezolvarea acestei probleme. Ședința urmează a fi organizată în perioada următoare.

Probleme la care s-a lucrat:

Rezultatele obținute:

Problema abordată la moment: Lipsa unei săli de sport pentru sezonul rece al anului

Membrii grupului de inițiativă: Rodica Prisacari, Oxana Mihai, Liudmila Borș, Natalia Samoil, Nina Caciur. 

Pentru informaţii adiţionale puteţi contacta organizatorul civic:

Email: puneumarul@gmail.com
Telefon: +373 60 59 99 25